ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΈΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – Ν.4178/13

διαδικασία τακτοποίησης αφορά

Τα στάδια έκδοσης της άδειας είναι τα παρακάτω:

  • Έλεγχος για να διαπιστωθεί αν στον προς ενοικίαση χώρο υπάρχει η δυνατότητα ίδρυσης του εν λόγω καταστήματος ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γής της περιοχής και την χρήση του κτηρίου.
  • Έλεγχος νομιμότητας του κτηρίου.
  • Η κατάθεση του φακέλου προέγκρισης ίδρυσης της επιχείρησης.
  • Η εκπόνηση της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας της επιχείρησης.
  • Η έκδοση των σχεδίων της επιχείρησης.
  • Η εκπόνηση διαγράμματος ροής.
  • Η πλήρης διεκπεραίωση του φακέλου μέχρι τον τελικό έλεγχο από το Υγειονομικό και την έκδοση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
Καποδιστρίου 14, 42 100 Τρίκαλα
Phone: 24310 32770 & 6946671770
Μετάβαση στο περιεχόμενο