ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

-Αναπλάσεις Αστικών περιοχών & Πολεοδομησεις
-Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κτιρίων κάθε χρήσης
-Μελέτη - επίβλεψη κτιρίων κάθε χρήσης
-Αποκατάσταση και επανάχρηση υφιστάμενων ή διατηρητέων κτιρίων
-Βιοκλιματικός σχεδιασμός & Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
-Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων (καταστήματα, κατοικίες)
-Μελέτη εφαρμογής έργου
-Εκδοση αδειών λειτουργίας ειδικών κτιρίων
-Ανακαίνιση κατοικιών-καταστημάτων
-Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων
-Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας & Εργασίες του άρθρου 4 παραγρ.3 (Ν.4067/12 ΦΕΚ 79 Α 9-4-2012)
-Υλοποίηση έργου σε συνεργασία με προμηθευτές και εξειδικευμένα συνεργεία κατασκευής
Καποδιστρίου 14, 42 100 Τρίκαλα
Phone: 24310 32770 & 6946671770
ΕΣΠΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο